Close
title
f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
 
ข่าวสารทางหลวง
title
พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. นายวุฒิพงศ์ คำภูแสน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อแสดงความมุ่งม่ันแน่วแน่ ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฎิบัตหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป ณ สำนักงานแขวงทางหลวงนครพนม จังหวัดนครพนม   วันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. แขวงทางหลวงนครพนม นายวุฒิพงศ์ คำภูแสน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม มอบหมายให้ นายปัญญา พึ่งประจวบ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิศวกรรม (ว), นายเกรียงไกร ศรีสุราช หัวหน้าฝ่ายบริหารสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม - คำม่วน) ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อแสดงความมุ่งม่ันแน่วแน่ ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฎิบัตหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม วันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 17.30 น. แขวงทางหลวงนครพนม นายวุฒิพงศ์ คำภูแสน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม มอบหมายให้ นายปัญญา พึ่งประจวบ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิศวกรรม (ว) พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม    
title
โครงการศึกษาและออกแบบโครงการขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร

วันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2563 นายวุฒิพงศ์ คำภูแสน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม , ว่าที่ ร.ต. ยอดเพ็ชร คำแสงดี รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดโครงการศึกษาและออกแบบโครงการขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร พร้อมเตรียมการก่อสร้างที่ได้รับงบประมาณในปี 2564 บนทางหลวงหมายเลข 2032 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าดอกแก้ว – ปฏิรูป ระหว่าง กม.0+000 - กม.28+000 ระยะทางรวม 28.000 กิโลเมตร โดยมี ท่านศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทยคนที่2 เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมคำหลวง โรงเรียนบ้านภูกระแต ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม