Close
title
f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
 
ข่าวสารทางหลวง
title
แขวงทางหลวงนครพนม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กองฝึกอบรม ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โดยศึกษาดูงานนอกสถานที่ และให้ความรู้ด้านการบริหารสะพานระหว่างประเทศ แก่วิศวกรจากกลุ่มประเทศ

วันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.แขวงทางหลวงนครพนม นำโดยนายวุฒิพงศ์ คำภูแสน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม พร้อมข้าราชการในสังกัดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กองฝึกอบรม ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โดยศึกษาดูงานนอกสถานที่ และให้ความรู้ด้านการบริหารสะพานระหว่างประเทศ แก่วิศวกรจากกลุ่มประเทศ ASEAN และ BIMSTEC จำนวน 25 คน ณ ห้องประชุมด่านศุลกากร สะพานมิตรภาพ 3 จังหวัดนครพนม