f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
 
ข่าวสารทางหลวง
title
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันข้าราชการพลเรือน

วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม 2563แขวงทางหลวงนครพนม นายวุฒิพงศ์ คำภูแสน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนมมอบหมายให้ข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า” เพื่อถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและพิธีมอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม
title
กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

วันอาทิตย์ ที่ 22 มีนาคม 2563แขวงทางหลวงนครพนม โดยนายวุฒิพงศ์ คำภูแสน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนมมอบหมายให้ รอ.ขท.(ป) , รอ.ขท.(ว) , รอ.ขท.(บ) , งานอำนวยความปลอดภัย , หมวดทางหลวงนครพนมและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับจังหวัดนครพนม เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Dayทำความสะอาดบริเวณหน้าแขวงทางหลวงนครพนมไปจนถึงบริเวณหน้า Big C (บิ๊กซี นครพนม)เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวง วันอาทิตย์ ที่ 22 มีนาคม 2563แขวงทางหลวงนครพนม โดยนายวุฒิพงศ์ คำภูแสน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนมได้มอบหมายให้ หัวหน้าฝ่ายบริหารสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม - คำม่วน)และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดำเนินการล้างทำความสะอาดสำนักงาน และพื้นที่บริเวณด่านสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม - คำม่วน)เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวง