f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2417 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาพระชัย-เซกา ระหว่าง กม.27+509 - กม.29+324 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 8,259 SQ.M. 22/09/2565 e คค 06022/พ.5.1/ 15 /2566 แขวงทางหลวงนครพนม
2 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2177 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศรีสงคราม - นาน้อย ระหว่าง กม.5+725-กม.6+737 ปริมาณงาน 9,255 SQ.M. 22/09/2565 e คค 06022/พ.5.1/ 14 /2566 แขวงทางหลวงนครพนม
3 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2276 ตอนควบคุม 0100 ตอน กุรุคุ - เรณูนคร ตอน 3 ระหว่าง กม.5+597 - กม.13+104 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 13,872 SQ.M. 22/09/2565 e คค 06022/พ.5.1/ 13 /2566 แขวงทางหลวงนครพนม
4 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร ) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0304 ตอน กลางน้อย - ย้อมพัฒนา ระหว่าง กม.361+096 - กม.373+312 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน SSB 1,110 เมตร) 22/09/2565 e คค 06022/พ.5.1/ 16 /2566 แขวงทางหลวงนครพนม
5 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2276 ตอนควบคุม 0100 ตอน กุรุคุ - เรณูนคร ตอน 1 ระหว่าง กม.21+899 - กม.25+540 ปริมาณงาน 34,419 SQ.M. 22/09/2565 e คค 06022/พ.5.1/ 11 /2566 แขวงทางหลวงนครพนม
6 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2033 ตอนควบคุม 0103 ตอน คำพอก - หนองญาติ ระหว่าง กม.49+910 - กม.54+957 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 28,266 SQ.M. 21/09/2565 e คค 06022/พ.5.1/ 9 /2566 แขวงทางหลวงนครพนม
7 งานจ้างเหมาทำการพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2425 ตอนควบคุม 0100 ตอน โคกศรีทอง-ต้นแหน ระหว่าง กม.0+770-กม.1+327 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/09/2565 e คค 06022/พ.5.1/ 10 /2566 แขวงทางหลวงนครพนม
8 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2346 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาหว้า-ดงขวาง ระหว่าง กม.28+740 - กม.29+824 ปริมาณงาน 9,216 SQ.M. 21/09/2565 e คค 06022/พ.5.1/ 12 /2566 แขวงทางหลวงนครพนม
9 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2390 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนสมบูรณ์ - ปฏิรูป ระหว่าง กม.8+000 - กม.9+006 ปริมาณงาน 9,106 SQ.M. 20/09/2565 e คค 06022/พ.5.1/ 8 /2566 แขวงทางหลวงนครพนม
10 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0303 ตอน ท่าควาย - กลางน้อย ระหว่าง กม.324+060 - กม.326+967 (RT.) ปริมาณงาน 29,933 SQ.M. 20/09/2565 e คค 06022/พ.5.1/ 5 /2566 แขวงทางหลวงนครพนม
11 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่าย ทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0303 ตอน ท่าควาย - กลางน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.336+000 - กม.337+638 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.638 กม.) 20/09/2565 e คค 06022/พ.5.1/ 6 /2566 แขวงทางหลวงนครพนม
12 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0302 ตอน ท่าอุเทน - ท่าควาย ระหว่าง กม.292+043 - กม.292+407 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/09/2565 e คค 06022/พ.5.1/ 7 /2566 แขวงทางหลวงนครพนม
13 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2276 ตอนควบคุม 0100 ตอน กุรุคุ - เรณูนคร ระหว่าง กม.30+281 - กม.32+421 ปริมาณงาน 19,883 SQ.M. 19/09/2565 e คค 06022/พ.5.1/ 4 /2566 แขวงทางหลวงนครพนม
14 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2177 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศรีสงคราม - นาน้อย ระหว่าง กม.11+331 - กม.13+628 ปริมาณงาน 20,751 SQ.M. 20/09/2565 e คค 06022/พ.5.1/ 3 /2566 แขวงทางหลวงนครพนม
15 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2417 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาพระชัย - เซกา ตอน 1 ระหว่าง กม.14+829 - กม.19+884 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 26,856 SQ.M. 20/09/2565 e คค 06022/พ.5.1/ 2 /2566 แขวงทางหลวงนครพนม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 153 รายการ