f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
เส้นทางเลือกเทศกาลสงกรานต์ 2567
ลงวันที่ 09/04/2567

กรมทางหลวงแนะนำเส้นทางเลือกช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง สอบถามสภาพจราจรโทร 1586                                                                                             ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2567 – 17 เมษายน 2567 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางและหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัด กรมทางหลวงจึงได้แนะนำเส้นทางเลือกบนทางหลวงสายหลักและสายรอง ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าได้เป็นอย่างดี


'