f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
กิจกรรมรณรงค์โครงการ "ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี"
ลงวันที่ 21/01/2567
วันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น.
นายเดชา พรวนพิทักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม มอบหมายให้หมวดทางหลวงนครพนม
เข้าร่วมกิจกรรมศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครพนม ขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย
"โครงบการทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี"
ณ บริเวณประตูทางเข้าโรงเรียนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
โดยมีนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน

'