f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
กิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามทางม้าลาย
ลงวันที่ 21/11/2566
วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 09.00 น.
นายเดชา พรวนพิทักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรียอดเพ็ชร คำแสงดี รองผู้อำนวยการ ฯ ฝ่ายปฏิบัติการ
นายศิริวัฒน์ โอฆะพนม นายช่างโยธาชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงนครพนม
เข้าร่วมกิจกรรม ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน จังหวัดนครพนม "ขับเคลื่อนกิจกรรม รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามทางม้าลาย"
ณ บริเวณประตูทางเข้าโรงเรียนบ้านหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

'