f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 7 รายการ 01/09/2564 - แขวงทางหลวงนครพนม
2 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 74 รายการ 01/04/2564 - แขวงทางหลวงนครพนม
3 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 45 รายการ 01/04/2564 - แขวงทางหลวงนครพนม
4 งานจ้างเหมาทำการซ่อมบำรุงรอยต่อคอนกรีตถนนและลานจอดรถของสะพานมิตรภาพไทย - ลาว (นครพนม - คำม่วน) บริเวณภายในด่านสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม - คำม่วน) ปริมาณงาน 16,460 เมตร 04/03/2564 e คค 06022/พ.5.1/ 31 /2564 แขวงทางหลวงนครพนม
5 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) ที่ คค 06022/พ.5.2/2564/001 จำนวน 38 รายการ 05/01/2564 คค 06022/พ.5.2/2564/001 แขวงทางหลวงนครพนม
6 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2031 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ธาตุน้อย – นาเหนือ ระหว่าง กม.15+620 – กม.18+274 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 844 เมตร) 25/11/2563 e คค 06022/พ.5.1/ 30 /2564 แขวงทางหลวงนครพนม
7 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2033 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน นาเหนือ – คำพอก ตอน 2 ระหว่าง กม.35+872 – กม.40+698 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 832 เมตร) 25/11/2563 e คค 06022/พ.5.1/ 29 /2564 แขวงทางหลวงนครพนม
8 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งคู่ เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 วัตต์ HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ใช้งานได้ตามมาตรฐานกรมทางหลวง ทล.212 C.S.0304 ตอน กลางน้อย – ย้อมพัฒนา ระหว่าง กม.351+759 – กม.352+914 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/11/2563 e คค 06022/พ.5.1/ 28 /2564 แขวงทางหลวงนครพนม
9 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุมที่ 0502 ตอน กุรุคุ – นครพนม ตอน 3 ที่ กม.236+127 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/11/2563 e คค 06022/พ.5.1/ 27 /2564 แขวงทางหลวงนครพนม
10 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 วัตต์ HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ใช้งานได้ตามมาตรฐานกรมทางหลวง ทล.23 C.S.0200 ตอน นาแก – บ้านต้อง ระหว่าง กม.46+585 – กม.48+020 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/11/2563 e คค 06022/พ.5.1/ 26 /2564 แขวงทางหลวงนครพนม
11 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2031 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ธาตุน้อย – นาเหนือ ที่ กม.22+959 และทางหลวงหมายเลข 2033 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน นาแก – นาเหนือ ที่ กม.9+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/11/2563 e คค 06022/พ.5.1/ 25 /2564 แขวงทางหลวงนครพนม
12 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2346 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน นาหว้า – ดงขวาง ระหว่าง กม.28+625 – กม.31+412 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 816 เมตร) 25/11/2563 e คค 06022/พ.5.1/ 24 /2564 แขวงทางหลวงนครพนม
13 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2033 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน นาแก – นาเหนือ ตอน 2 ระหว่าง กม.3+165 – กม.8+376 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 844 เมตร) 25/11/2563 e คค 06022/พ.5.1/ 23 /2564 แขวงทางหลวงนครพนม
14 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งคู่ เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 วัตต์ HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ใช้งานได้ตามมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0303 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 34 ต้น) 24/11/2563 e คค 06022/พ.5.1/ 22 /2564 แขวงทางหลวงนครพนม
15 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2132 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน นาเพียง – ศรีสงคราม ที่ กม.42+175 และทางหลวงหมายเลข 2177 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ศรีสงคราม – นาน้อย ที่ กม.0+019 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2563 e คค 06022/พ.5.1/ 21 /2564 แขวงทางหลวงนครพนม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 90 รายการ