f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567 01/04/2567 - แขวงทางหลวงนครพนม
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567 05/03/2567 - แขวงทางหลวงนครพนม
3 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 01/02/2567 - แขวงทางหลวงนครพนม
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566 03/01/2567 - แขวงทางหลวงนครพนม
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 01/12/2566 - แขวงทางหลวงนครพนม
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2566 01/11/2566 - แขวงทางหลวงนครพนม
7 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 02/10/2566 - แขวงทางหลวงนครพนม
8 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 01/09/2566 - แขวงทางหลวงนครพนม
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 03/08/2566 - แขวงทางหลวงนครพนม
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 03/07/2566 - แขวงทางหลวงนครพนม
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 01/06/2566 - แขวงทางหลวงนครพนม
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566 01/05/2566 - แขวงทางหลวงนครพนม
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 05/04/2566 - แขวงทางหลวงนครพนม
14 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 01/03/2566 - แขวงทางหลวงนครพนม
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566 06/02/2566 - แขวงทางหลวงนครพนม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 22 รายการ