f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 รายงานสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 03/10/2565 - แขวงทางหลวงนครพนม
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 05/08/2565 - แขวงทางหลวงนครพนม
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 05/07/2565 - แขวงทางหลวงนครพนม
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 แขวงทางหลวงนครพนม 01/06/2565 - แขวงทางหลวงนครพนม
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ