f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อิวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2564 56,922.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2564 9,982.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2564 42,388.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2564 136,562.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2564 3,225.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนครพนม จ้างเหมาดำเนินการงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2564 5,210.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2564 18,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2564 10,260.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2564 11,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนครพนม จ้างเหมาตัดหญ้าด่านสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2564 73,038.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุอะไหล่และยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2564 4,740.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2564 28,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2564 298,851.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2564 31,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนครพนม จ้างเช่าเครื่องจักร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2564 138,398.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,405 รายการ