f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนครพนม งานซื้อหลักนำทางยางพารา (Rubber Guide Post:RGP) โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของ กรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงนครพนม จ.นครพนม ปริมาณงาน 9 แห่ง (1,644 อัน) 10/06/2564 3,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2564 85,490.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2564 80,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2564 22,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2564 100,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2564 343,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2564 83,042.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนครพนม จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2564 17,862.58 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2564 13,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2564 9,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2564 1,095.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2564 19,990.95 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2564 2,194.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2564 19,996.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2564 27,676.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,275 รายการ