f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อิวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2564 644/35/64/262 แขวงทางหลวงนครพนม
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2564 644/35/64/263 แขวงทางหลวงนครพนม
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2564 644/35/64/104 แขวงทางหลวงนครพนม
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2564 644/60/64/105 แขวงทางหลวงนครพนม
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2564 644/40/64/266 แขวงทางหลวงนครพนม
6 จ้างเหมาดำเนินการงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2564 644/-/64/265 แขวงทางหลวงนครพนม
7 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2564 644/40/64/267 แขวงทางหลวงนครพนม
8 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2564 644/50/64/268 แขวงทางหลวงนครพนม
9 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2564 644/50/64/106 แขวงทางหลวงนครพนม
10 จ้างเหมาตัดหญ้าด่านสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2564 644/-/64/107 แขวงทางหลวงนครพนม
11 ซื้อวัสดุอะไหล่และยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2564 644/30/64/108 แขวงทางหลวงนครพนม
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2564 644/60/64/269 แขวงทางหลวงนครพนม
13 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2564 644/35/64/271 แขวงทางหลวงนครพนม
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2564 644/60/64/109 แขวงทางหลวงนครพนม
15 จ้างเช่าเครื่องจักร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2564 644/-/64/264 แขวงทางหลวงนครพนม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,362 รายการ