f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2564 644/60/64/145 แขวงทางหลวงนครพนม
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2564 644/60/64/146 แขวงทางหลวงนครพนม
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2564 644/60/64/147 แขวงทางหลวงนครพนม
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2564 644/60/64/148 แขวงทางหลวงนครพนม
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2564 644/45/64/149 แขวงทางหลวงนครพนม
6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2564 644/35/64/59 แขวงทางหลวงนครพนม
7 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2564 644/-/64/155 แขวงทางหลวงนครพนม
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2564 644/40/64/156 แขวงทางหลวงนครพนม
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2564 644/40/64/157 แขวงทางหลวงนครพนม
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2564 644/40/64/60 แขวงทางหลวงนครพนม
11 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2564 644/35/64/159 แขวงทางหลวงนครพนม
12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2564 644/35/64/160 แขวงทางหลวงนครพนม
13 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2564 644/35/64/161 แขวงทางหลวงนครพนม
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2564 644/40/64/91 แขวงทางหลวงนครพนม
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2564 644/40/64/162 แขวงทางหลวงนครพนม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,233 รายการ