f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน 31/03/2563 04/03/2563 644/35/63/123 แขวงทางหลวงนครพนม
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน 31/03/2563 19/02/2563 644/35/63/126 แขวงทางหลวงนครพนม
3 จ้างเมาดำเนินการงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน 31/03/2563 26/02/2563 644/-/63/128 แขวงทางหลวงนครพนม
4 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน 31/03/2563 02/03/2563 644/50/63/39 แขวงทางหลวงนครพนม
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 31/03/2563 27/02/2563 644/60/63/38 แขวงทางหลวงนครพนม
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 31/03/2563 27/02/2563 644/45/63/37 แขวงทางหลวงนครพนม
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 31/03/2563 27/02/2563 644/40/63/36 แขวงทางหลวงนครพนม
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 31/03/2563 04/03/2563 644/40/63/133 แขวงทางหลวงนครพนม
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 31/03/2563 04/03/2563 644/60/63/135 แขวงทางหลวงนครพนม
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 31/03/2563 04/03/2563 644/60/63/134 แขวงทางหลวงนครพนม
11 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน 31/03/2563 03/03/2563 644/35/63/129 แขวงทางหลวงนครพนม
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 31/03/2563 09/03/2563 644/60/63/140 แขวงทางหลวงนครพนม
13 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน 31/03/2563 09/03/2563 644/60/63/139 แขวงทางหลวงนครพนม
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 31/03/2563 09/03/2563 644/40/63/137 แขวงทางหลวงนครพนม
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 31/03/2563 09/03/2563 644/40/63/136 แขวงทางหลวงนครพนม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 681 รายการ