f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2565 644/60/65/375 แขวงทางหลวงนครพนม
2 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2565 644/50/65/133 แขวงทางหลวงนครพนม
3 ซื้อวัสดุอะไหล่และยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2565 644/30/65/134 แขวงทางหลวงนครพนม
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2565 644/40/65/135 แขวงทางหลวงนครพนม
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2565 644/35/65/372 แขวงทางหลวงนครพนม
6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2565 644/35/65/373 แขวงทางหลวงนครพนม
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะะเจาะจง 23/09/2565 644/60/65/374 แขวงทางหลวงนครพนม
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2565 644/40/65/371 แขวงทางหลวงนครพนม
9 จ้างเหมาทำการปรับปรุงพื้นที่ดินสงวนนอกเขตทาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2565 644/-/65/370 แขวงทางหลวงนครพนม
10 จ้างเหมาตัดหญ้าด่านสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2565 644/-/65/130 แขวงทางหลวงนครพนม
11 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2565 644/50/65/365 แขวงทางหลวงนครพนม
12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2565 644/35/65/129 แขวงทางหลวงนครพนม
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2565 644/60/65/366 แขวงทางหลวงนครพนม
14 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2565 644/50/65/367 แขวงทางหลวงนครพนม
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2565 644/40/65/368 แขวงทางหลวงนครพนม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,904 รายการ