f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2563 644/40/63/293 แขวงทางหลวงนครพนม
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2563 644/35/63/294 แขวงทางหลวงนครพนม
3 จ้างเหมาถางป่า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2563 644/-/63/292 แขวงทางหลวงนครพนม
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2563 644/40/63/295 แขวงทางหลวงนครพนม
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2563 644/40/63/103 แขวงทางหลวงนครพนม
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2563 644/40/63/296 แขวงทางหลวงนครพนม
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2563 644/40/63/102 แขวงทางหลวงนครพนม
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2563 644/40/63/101 แขวงทางหลวงนครพนม
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2563 644/60/63/98 แขวงทางหลวงนครพนม
10 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2563 644/50/63/100 แขวงทางหลวงนครพนม
11 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2563 644/35/63/289 แขวงทางหลวงนครพนม
12 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2563 644/50/63/290 แขวงทางหลวงนครพนม
13 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2563 644/35/63/288 แขวงทางหลวงนครพนม
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2563 644/40/63/291 แขวงทางหลวงนครพนม
15 จ้างเหมาดำเนินการงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2563 644/-/63/282 แขวงทางหลวงนครพนม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 921 รายการ