f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องช่ังน้ำหนักรถบรรทุกพร้อมอุปกรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง, แบบเครื่องช่ังน้ำหนักอิเล็กทรอนิกส์ของ สคน. และแผนรายประมาณการ ที่ สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม – คำม่วน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/05/2566 e คค 06022/พ.5.1/ 27 /2566 แขวงทางหลวงนครพนม
2 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องช่ังน้ำหนักรถบรรทุกพร้อมอุปกรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง, แบบเครื่องช่ังน้ำหนักอิเล็กทรอนิกส์ของ สคน. และแผนรายประมาณการ ที่ สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม – คำม่วน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/04/2566 e คค 06022/พ.5.1/ 25 /2566 แขวงทางหลวงนครพนม
3 ซื้อยาง รถหมายเลข 46-6245-01-7 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2566 644/30/66/039 แขวงทางหลวงนครพนม
4 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2177 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศรีสงคราม - นาน้อย ระหว่าง กม.16+650 - กม.20+518 ปริมาณงาน 35,477 SQ.M. 04/01/2565 e คค 06022/พ.5.1/ 11 /2565 แขวงทางหลวงนครพนม
5 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2032 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปฏิรูป - ศรีสงคราม ระหว่าง กม.29+067 - กม.31+214 ปริมาณงาน 25,822 SQ.M. 04/01/2565 e คค 06022/พ.5.1/ 10 /2565 แขวงทางหลวงนครพนม
6 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0304 ตอน กลางน้อย - ย้อมพัฒนา ระหว่าง กม.372+000 - กม.373+082 ปริมาณงาน 22,199 SQ.M. 04/01/2565 e คค 06022/พ.5.1/ 9 /2565 แขวงทางหลวงนครพนม
7 โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม ทางหลวงในความควบคุมของแขวงทางหลวงนครพนม ปริมาณงาน 27 แห่ง 21/01/2565 8/2565 แขวงทางหลวงนครพนม
8 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2028 ตอนควบคุม 0200 ตอน โพนจาน - โนนศิวิลัย ระหว่าง กม.14+032 - กม.17+275 ปริมาณงาน 31,557 SQ.M. 04/01/2565 e คค 06022/พ.5.1/ 3 /2565 แขวงทางหลวงนครพนม
9 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0502 ตอน กุรุคุ - นครพนม ระหว่าง กม.226+016 - กม.226+718 ปริมาณงาน 15,410 SQ.M. 07/01/2565 e คค 06022/พ.5.1/ /2565 แขวงทางหลวงนครพนม
10 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0304 ตอน กลางน้อย – ย้อมพัฒนา ระหว่าง กม.369+749 – กม.369+750 และทางหลวงหมายเลข 2030 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ทางเลี่ยงองค์พระธาตุ ระหว่าง กม.0+000 – กม.0+001 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/03/2563 e คค 06022/พ.5.1/ 12 /2563 แขวงทางหลวงนครพนม
11 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0304 ตอน กลางน้อย – ย้อมพัฒนา ระหว่าง กม.360+384 – กม.360+404 และทางหลวงหมายเลข 2031 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ธาตุน้อย – นาเหนือ ระหว่าง กม.0+000 – กม.0+010 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/03/2563 e คค 06022/พ.5.1/ 11 /2563 แขวงทางหลวงนครพนม
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 รายการ