f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0304 ตอน กลางน้อย – ย้อมพัฒนา ระหว่าง กม.369+749 – กม.369+750 และทางหลวงหมายเลข 2030 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ทางเลี่ยงองค์พระธาตุ ระหว่าง กม.0+000 – กม.0+001 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/03/2563 e คค 06022/พ.5.1/ 12 /2563 แขวงทางหลวงนครพนม
2 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0304 ตอน กลางน้อย – ย้อมพัฒนา ระหว่าง กม.360+384 – กม.360+404 และทางหลวงหมายเลข 2031 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ธาตุน้อย – นาเหนือ ระหว่าง กม.0+000 – กม.0+010 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/03/2563 e คค 06022/พ.5.1/ 11 /2563 แขวงทางหลวงนครพนม
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ