f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 26/10/2563 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
2 21/10/2563 วันน้อมรำลึกวันคล้ายวันราชสมภพ ครบรอบ 120ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
3 13/10/2563 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
4 29/09/2563 โครงการและเป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธีเปิดโครงการการนํายางพารามาใช้ เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน
5 14/09/2563 มอบทุนการศึกษา ของกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่ สทล.3
6 14/09/2563 ประชุมเตรียมความพร้อมภาระกิจงานต่างๆ ประจำเดือน กันยายน
7 01/09/2563 ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบาย
8 01/09/2563 จัดกิจกรรมโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน
9 21/08/2563 พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
10 10/08/2563 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
11 05/08/2563 Big Cleaning Day ประจำปี 2563
12 23/07/2563 พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
13 09/07/2563 โครงการหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม รุ่นที่ 2
14 29/06/2563 โครงการศึกษาและออกแบบโครงการขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร
15 26/06/2563 ตรวจเยี่ยมรับฟัง การบรรยายสรุปภาพรวมแผน / ผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจราชการ