f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 30/09/2565 โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงข่ายทางหลวงที่ได้รับการพัฒนา
2 21/09/2565 โครงการการมีส่วนของประชาชน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง
3 05/09/2565 รายงานอุบัติภัย
4 14/08/2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5 02/08/2565 ตรวจสอบจุดกลับรถแยกทางเข้าอำเภอท่าอุเทน
6 01/08/2565 โครงการการมีส่วนของประชาชน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน
7 28/07/2565 พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ แขวงทางหลวงนครพนม
8 25/07/2565 โครงการการมีส่วนของประชาชน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน
9 11/07/2565 วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
10 04/07/2565 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความพึงพอใจ ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
11 06/06/2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
12 01/06/2565 ประกาศสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มุกดาหาร และหนองคาย
13 12/05/2565 ชี้แจงเกี่ยวกับถนนบายพาสทางเลี่ยงองค์พระธาตุพนม
14 25/04/2565 วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
15 11/04/2565 พิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยทางถนน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ 2565