f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 31/03/2564 วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564
2 15/03/2564 ขอแจ้งการติดตั้ง I-Girder โครงการก่อสร้างทางหลวงหมาเลข 212 สาย อ.บ้านแพง - อ.ท่าอุเทน ตอน ต.พะทาย - อ.ท่าอุเทน
3 11/03/2564 ประชุมเพื่อหารือแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน ให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น
4 02/03/2564 วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564
5 09/02/2564 มาตรการรวมใจต้านภัยแล้งและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
6 28/01/2564 ประชุมเพื่อหารือแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน ให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น
7 21/01/2564 ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการควบคุมงานก่อสร้างโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2564
8 19/01/2564 พิธีวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๔
9 06/01/2564 พิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยทางถนน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 2564
10 07/12/2563 วันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
11 08/12/2563 กิจกรรมโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการสำรวจและออกแบบพร้อมเตรียมการก่อสร้าง กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
12 26/11/2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
13 14/11/2563 พิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563
14 12/11/2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน
15 26/10/2563 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว