f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564) 23/08/2564 คค 06022/พ.5.2/2564/003 แขวงทางหลวงนครพนม
2 ซื้อแบตเตอรี่ รถหมายเลข 74-6099-09-7 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2562 644/30/63/004 แขวงทางหลวงนครพนม
3 ซื้อใบมีดตัดหญ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2562 644/85/62/113 แขวงทางหลวงนครพนม
4 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองและของใช้โรงงาน 09/04/2562 แขวงทางหลวงนครพนม
5 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-8668-08-3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2562 644/30/62/090 แขวงทางหลวงนครพนม
6 ซื้ออะไหล่ รถหมายเลข 44-8668-08-3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2562 644/30/62/088 แขวงทางหลวงนครพนม
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ