f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งคู่ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0304 ตอน กลางน้อย - ย้อมพัฒนา ตอน 3 ระหว่าง กม.346+654 - กม.367+462(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน 1 แห่ง(ปริมาณงาน 25 ต้น) 30/04/2567 นพ.55/2567 แขวงทางหลวงนครพนม
2 งานจ้างเหมาดำเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0302 ตอน ท่าอุเทน – ท่าควาย ระหว่าง กม.303+500 – กม.309+624 และทางหลวงหมายเลข 2028 ตอนควบคุม 0200 ตอน โพนจาน – โนนศิวิลัย ระหว่าง กม.14+000 – กม.40+631 ปริมาณงาน 2 แห่ง(151 ต้น) 30/04/2567 นพ.56/2567 แขวงทางหลวงนครพนม
3 งานจ้างเหมาดำเนินการ งานปรับปรุง จุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงโดยปรับปรุงกายภาพ ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0302 ตอน ท่าอุเทน - ท่าควาย ระหว่าง กม.304+925 - กม.305+325 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/04/2567 นพ.48/2567 แขวงทางหลวงนครพนม
4 งานจ้างเหมาดำเนินการ ยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 240 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครพนม ระหว่าง กม.2+724 (LT.) - กม.2+962 (LT.) และ กม.2+844 (RT.) - กม.3+082 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/04/2567 นพ.7/2567 แขวงทางหลวงนครพนม
5 งานจ้างเหมาดำเนินการ งานปรับปรุง จุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงโดยปรับปรุงกายภาพ ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0303 ตอน ท่าควาย - กลางน้อย ระหว่าง กม.329+950 - กม.330+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2567 นพ.32/2567 แขวงทางหลวงนครพนม
6 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสำนักงานหมวด บริเวณภายในหมวดทางหลวงท่าอุเทน ตามแบบกรมทางหลวง แบบมาตรฐานสำนักงานหมวดทางหลวง (แบบคอนเทม) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0302 ตอน ท่าอุเทน - ท่าควาย ที่ กม.294+324 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง 03/04/2567 นพ.54/2567 แขวงทางหลวงนครพนม
7 งานจ้างเหมาดำเนินการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทล.212 ตอนควบคุม 0303 ตอน ท่าควาย – กลางน้อย ระหว่าง กม.309+624 – กม.346+654 (เป็นช่วง ๆ)และทล. 212 ตอนควบคุม 0304 ตอน กลางน้อย – ย้อมพัฒนา ระหว่างกม.346+654 – กม.389+416 (เป็นช่วง ๆ)ปริมาณงาน 1 แห่ง(4,723ตร.ม.) 03/04/2567 นพ.24/2567 แขวงทางหลวงนครพนม
8 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2390 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนสมบูรณ์ – ปฏิรูป ระหว่าง กม.0+000 – กม.18+410 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 992 ม.) 03/04/2567 นพ.41/2567 แขวงทางหลวงนครพนม
9 งานจ้างเหมาทำการป้ายข้างทาง ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0304 ตอน กลางน้อย – ย้อมพัฒนา ตอน 2 ระหว่าง กม.346+654 – กม.367+462 และกม.369+739 – กม.389+416 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 212 SQ.M.) 03/04/2567 นพ.26/2567 แขวงทางหลวงนครพนม
10 งานจ้างเหมาทำการป้ายข้างทาง ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0303 ตอน ท่าควาย - กลางน้อย ตอน 4 ระหว่าง กม.309+624 – กม.312+324 และกม.317+324 – กม.346+654 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 235 SQ.M.) 03/04/2567 นพ.25/2567 แขวงทางหลวงนครพนม
11 งานจ้างเหมาดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2390 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนสมบูรณ์ – ปฏิรูป ตอน 2 ระหว่าง กม.9+730 – กม.17+545 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 32 ต้น) 03/04/2567 นพ.30/2567 แขวงทางหลวงนครพนม
12 งานจ้างเหมาดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2033 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาเหนือ – คำพอก ตอน 1 ระหว่าง กม.23+332 – กม.24+615 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 36 ต้น) 01/04/2567 นพ.29/2567 แขวงทางหลวงนครพนม
13 งานจ้างเหมาดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2132 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเพียง – ศรีสงคราม ระหว่าง กม.37+085 – กม.42+185 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 63 ต้น) 01/04/2567 นพ.46/2567 แขวงทางหลวงนครพนม
14 งานจ้างเหมาดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2276 ตอนควบคุม 0100 ตอน กุรุคุ – เรณูนคร ระหว่าง กม.37+000 – กม.38+260(เป็นช่วง ๆ)ปริมาณงาน 1 แห่ง(ปริมาณงาน 36 ต้น) 01/04/2567 นพ.16/2567 แขวงทางหลวงนครพนม
15 งานจ้างเหมาดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0302 ตอน ท่าอุเทน – ท่าควาย ตอน 1 ระหว่าง กม.292+645 – กม.309+560 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 70 ต้น) 01/04/2567 นพ.39/2567 แขวงทางหลวงนครพนม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 160 รายการ