f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2561 644/40/62/050 แขวงทางหลวงนครพนม
2 จ้างเหมาตัดหญ้าด่านสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2561 644/-/62/014 แขวงทางหลวงนครพนม
3 จ้างเหมาตัดหญ้าในทางหลวง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2561 644/-/62/051 แขวงทางหลวงนครพนม
4 จ้างเหมาติดตั้งคานกั้นไฟฟ้า บริเวณช่องทางรถโดยสารขาออกและขาเข้าสะพานมิตรภรพ3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2561 644/-/62/051 แขวงทางหลวงนครพนม
5 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2561 644/35/62/019 แขวงทางหลวงนครพนม
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ