f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2567 644/40/67/220 แขวงทางหลวงนครพนม
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2567 644/45/67/221 แขวงทางหลวงนครพนม
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2567 644/60/67/222 แขวงทางหลวงนครพนม
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2567 644/40/67/219 แขวงทางหลวงนครพนม
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2567 644/45/67/218 แขวงทางหลวงนครพนม
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2567 644/60/67/079 แขวงทางหลวงนครพนม
7 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2567 644/70/67/080 แขวงทางหลวงนครพนม
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 18/06/2567 644/60/67/081 แขวงทางหลวงนครพนม
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2567 644/45/67/218 แขวงทางหลวงนครพนม
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2567 644/40/67/217 แขวงทางหลวงนครพนม
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2567 644/60/67/210 แขวงทางหลวงนครพนม
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2567 644/60/67/209 แขวงทางหลวงนครพนม
13 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2567 644/35/67/214 แขวงทางหลวงนครพนม
14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2567 644/35/67/213 แขวงทางหลวงนครพนม
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2567 644/40/67/211 แขวงทางหลวงนครพนม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 992 รายการ