f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 15/10/2563 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0304 ตอน กลางน้อย - ย้อมพัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.347+250 - กม.348+192 ปริมาณงาน 18,282 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 15/10/2563 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2177 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ศรีสงคราม - นาน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.13+628 - กม.16+438 ปริมาณงาน 25,575 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 15/10/2563 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0302 ตอน ท่าอุเทน - ท่าควาย ตอน 2 ระหว่าง กม.307+779 - กม.309+514 (LT.) ปริมาณงาน 19,022 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 14/10/2563 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2033 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน นาเหนือ - คำพอก ระหว่าง กม.29+000 - กม.35+665 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 15,120 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 12/10/2563 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2417 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน นาพระชัย - เซกา ตอน 2 ระหว่าง กม.36+273 - กม.41+475 ปริมาณงาน 26,698 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 12/10/2563 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2031 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ธาตุน้อย - นาเหนือ ระหว่าง กม.2+310 - กม.3+758 ปริมาณงาน 26,424 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 12/10/2563 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2033 ตอนควบคุมที่ 0103 ตอน คำพอก - หนองญาติ ระหว่าง กม.52+230 - กม.54+294 ปริมาณงาน 18,897 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 01/10/2563 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนครพนม ถนนเฟื่องนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 01/10/2563 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างบ้านพักอาศัย บริเวณภายในหมวดทางหลวงศรีสงคราม ทางหลวงหมายเลข 2032 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ปฏิรูป – ศรีสงคราม ที่ กม.28+390 RT. ตามแบบของกรมทางหลวง แบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย 90 ตารางเมตร แขวงทางหลวงนครพนม จ.นครพนม ปริมาณงาน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 01/10/2563 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) ตามแบบของกรมทางหลวง แบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย 120 ตารางเมตร แขวงทางหลวงนครพนม จ.นครพนม ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 58 รายการ