f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 30/03/2563 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตามแบบของกรมทางหลวง สำนักงานหมวดทางหลวง (แบบคอนเทม) หมวดทางหลวงนาแก แขวงทางหลวงนครพนม จ.นครพนม ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 30/03/2563 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 – 6) ตามแบบของกรมทางหลวง แบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย 90 ตารางเมตร หมวดทางหลวงนาแก แขวงทางหลวงนครพนม จ.นครพนม ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 25/03/2563 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0304 ตอน กลางน้อย – ย้อมพัฒนา ระหว่าง กม.360+384 – กม.360+404 และทางหลวงหมายเลข 2031 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ธาตุน้อย – นาเหนือ ระหว่าง กม.0+000 – กม.0+010 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 23/03/2563 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0304 ตอน กลางน้อย – ย้อมพัฒนา ระหว่าง กม.374+693 – กม.374+694 และทางหลวงหมายเลข 223 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน นาแก – บ้านต้อง ระหว่าง กม.65+779 – กม.65+780 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 23/03/2563 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน นาแก – บ้านต้อง ระหว่าง กม.45+789 – กม.45+809 และทางหลวงหมายเลข 2033 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน นาแก – นาเหนือ ระหว่าง กม.1+011 – กม.1+031 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 23/03/2563 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2032 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน ท่าดอกแก้ว – ปฏิรูป ระหว่าง กม.21+220 – กม.21+990 และกม.26+585 – กม.27+285 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 44 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 23/03/2563 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2132 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน นาเพียง – ศรีสงคราม ระหว่าง กม.37+164 – กม.38+004 และทางหลวงหมายเลข 2185 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน โคกสะอาด – นาหว้า ระหว่าง กม.7+563 – กม.8+193 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 23/03/2563 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2417 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน นาพระชัย – เซกา ตอน 2 ระหว่าง กม.21+646 – กม.22+269 และกม.22+626 – กม.23+291 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 44 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 23/03/2563 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2033 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน นาเหนือ – คำพอก ระหว่าง กม.21+854 – กม.21+855 และ ทางหลวงหมายเลข 2276 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน กุรุคุ – เรณูนคร ระหว่าง กม.27+711 – กม.27+712 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 23/03/2563 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0303 ตอน ท่าควาย – กลางน้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.322+486 – กม.336+109 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 45 รายการ