f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 09/06/2564 แขวงทางหลวงนครพนม งานซื้อหลักนำทางยางพารา (Rubber Guide Post:RGP) โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของ กรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงนครพนม จ.นครพนม ปริมาณงาน 9 แห่ง (1,644 อัน) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 25/02/2564 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาทำการซ่อมบำรุงรอยต่อคอนกรีตถนนและลานจอดรถของสะพานมิตรภาพไทย - ลาว (นครพนม - คำม่วน) บริเวณภายในด่านสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม - คำม่วน) ปริมาณงาน 16,460 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 24/02/2564 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาทำการซ่อมบำรุงรอยต่อคอนกรีตถนนและลานจอดรถของสะพานมิตรภาพไทย - ลาว (นครพนม - คำม่วน) บริเวณภายในด่านสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม - คำม่วน) ปริมาณงาน 16,460 เมตร ยกเลิกแผน
4 25/12/2563 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาทำการซ่อมบำรุงรอยต่อคอนกรีตถนนและลานจอดรถของสะพานมิตรภาพไทย - ลาว (นครพนม - คำม่วน) บริเวณภายในด่านสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม - คำม่วน) ปริมาณงาน 16,460 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 12/11/2563 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุมที่ 0502 ตอน กุรุคุ - นครพนม ตอน 3 ที่ กม.236+127 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 12/11/2563 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2031 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ธาตุน้อย - นาเหนือ ที่ กม.22+959 และทางหลวงหมายเลข 2033 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน นาแก - นาเหนือ ที่ กม.9+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 12/11/2563 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ใช้งานได้ตามมาตรฐานกรมทางหลวง ทล.223 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน นาแก - บ้านต้อง ระหว่าง กม.46+585 – กม.48+020 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 12/11/2563 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งคู่ เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ใช้งานได้ตามมาตรฐานกรมทางหลวง ทล.212 C.S.0304 ตอน กลางน้อย - ย้อมพัฒนา ระหว่าง กม.351+759 - กม.352+914 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 12/11/2563 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2033 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน นาเหนือ - คำพอก ตอน 2 ระหว่าง กม.35+872 - กม.40+698 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 832 เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 12/11/2563 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2031 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ธาตุน้อย – นาเหนือ ระหว่าง กม.15+620 - กม.18+274 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 844 เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 81 รายการ