f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 24/06/2567 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2276 ตอนควบคุม 0100 ตอน กุรุคุ-เรณูนคร ระหว่าง กม.3+000 - กม.4+827 ปริมาณงาน 16,331 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 17/06/2567 แขวงทางหลวงนครพนม โครงการซ่อมสร้างถนนเพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนของจังหวัดนครพนม กิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2276 ตอนควบคุม 0100 ตอนกุรุคุ - เรณูนคร ระหว่าง กม.10+100 - กม.11+490 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,390 เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 29/04/2567 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาดำเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0302 ตอน ท่าอุเทน – ท่าควาย ระหว่าง กม.303+500 – กม.309+624 และทล.2028 ตอนควบคุม 0200 ตอนโพนจาน - โนนศิวิลัย ระหว่าง กม.14+000 - กม.40+631 ปริมาณงาน 2 แห่ง (ปริมาณงาน 151 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 29/04/2567 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0304 ตอน กลางน้อย - ย้อมพัฒนา ตอน 3 ระหว่าง กม.346+654 – กม.367+462(เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 25 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 04/04/2567 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาดำเนินการ งานปรับปรุง จุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงโดยปรับปรุงกายภาพ ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0302 ตอน ท่าอุเทน - ท่าควาย ระหว่าง กม.304+925 - กม.305+325 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 03/04/2567 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาดำเนินการ ยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 240 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครพนม ระหว่าง กม.2+724 (LT.) - กม.2+962 (LT.) และ กม.2+844 (RT.) - กม.3+082 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 01/04/2567 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2390 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนสมบูรณ์ – ปฏิรูป ตอน 2 ระหว่าง กม.9+730 – กม.17+545 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 32 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 29/03/2567 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาดำเนินการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทล. 212 ตอนควบคุม 0303 ตอน ท่าควาย - กลางน้อย ระหว่าง กม.309+624 – กม.346+654 (เป็นช่วง ๆ) และทล.212ตอนควบคุม 0304 ตอน กลางน้อย - ย้อมพัฒนา ระหว่าง กม.346+654-กม.389-416(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน1แห่ง(4,723ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 29/03/2567 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2390 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนสมบูรณ์ – ปฏิรูป ระหว่าง กม.0+000 – กม.18+410 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 992 ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 26/03/2567 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาดำเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2031 ตอนควบคุม 0100 ตอน ธาตุน้อย – นาเหนือ ระหว่าง กม.0+000 – กม.14+125 และทางหลวงหมายเลข 2104 ตอนควบคุม 0100 ตอน จอมมณี – ดอนพัฒนา ระหว่าง กม.0+000 – กม.8+950 ปริมาณงาน 2 แห่ง (ปริมาณงาน 151 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 180 รายการ