f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
วัน พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
ลงวันที่ 02/03/2563

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563
แขวงทางหลวงนครพนม โดยนายวุฒิพงศ์ คำภูแสน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม มอบหมายให้นายปัญญา พึ่งประจวบ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม นำข้าราชการเข้าร่วมถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม


'