f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
โครงการการมีส่วนของประชาชน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง
ลงวันที่ 21/09/2565

วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.

นายเดชา พรวนพิทักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเสริมไหล่ทาง ทางหลวงแผ่นดิน 2028

ตอนควบคุม 0200 ตอน โพนจาน - โนนศิวิลัย ระหว่าง กม.21+500 - กม.26+600 และ กม.31+435 - กม.34+100 

โดยมีท่านศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง เป็นประธาน

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม


'