f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564
ลงวันที่ 31/03/2564

วันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายเดชา  พรวนพิทักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม ได้มอบหมายให้นายปิยะ ประชากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564 ณ ศาลายงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม


'