f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
ประชุมเพื่อหารือแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน ให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น
ลงวันที่ 11/03/2564

วันพุธ ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. นายเดชา  พรวนพิทักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม เป็นประธานในการประชุมความก้าวหน้าของโครงการ โดยมีช่างคุมงานและ ช่างควบคุมวัสดุของโครงการ ในพื้นที่แขวงทางหลวงนครพนม เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมชัยสวัสดิ์  กิตติพรไพบูลย์


'