f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ลงวันที่ 13/10/2563
วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2563
นายวุฒิพงศ์ คำภูแสน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม มอบหมายให้
ว่าที่ ร.ต.ยอดเพ็ชร คำแสงดี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา, พิธีถวายบังคม และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม
 
วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2563
นายวุฒิพงศ์ คำภูแสน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม มอบหมายให้
ว่าที่ ร.ต.ยอดเพ็ชร คำแสงดี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ และหมวดทางหลวงนครพนม เข้าร่วมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้วยฮ่องฮอ ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม

'