f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ลงวันที่ 22/03/2563

วันอาทิตย์ ที่ 22 มีนาคม 2563
แขวงทางหลวงนครพนม โดยนายวุฒิพงศ์ คำภูแสน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม
มอบหมายให้ รอ.ขท.(ป) , รอ.ขท.(ว) , รอ.ขท.(บ) , งานอำนวยความปลอดภัย , หมวดทางหลวงนครพนม
และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับจังหวัดนครพนม เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
ทำความสะอาดบริเวณหน้าแขวงทางหลวงนครพนมไปจนถึงบริเวณหน้า Big C (บิ๊กซี นครพนม)
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวง


วันอาทิตย์ ที่ 22 มีนาคม 2563
แขวงทางหลวงนครพนม โดยนายวุฒิพงศ์ คำภูแสน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม
ได้มอบหมายให้ หัวหน้าฝ่ายบริหารสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม - คำม่วน)
และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดำเนินการล้างทำความสะอาด
สำนักงาน และพื้นที่บริเวณด่านสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม - คำม่วน)
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวง

 

'