f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
หน้าบ้าน น่ามอง นครพนมสวยเราช่วยกัน
ลงวันที่ 11/03/2564
วันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2564
นายเดชา พรวนพิทักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม
มอบหมายให้ งานอำนวยความปลอดภัยเข้าร่วมกิจกรรม
หน้าบ้าน น่ามอง นครพนมสวยเราช่วยกัน 
ณ หมู่บ้านโบราณ สวรรค์ชายโขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

'