f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
กิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" และโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ
ลงวันที่ 28/07/2563

วันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2563
แขวงทางหลวงนครพนม โดย ว่าที่ ร.ต. ยอดเพ็ชร คำแสงดี รอ.ขท.นครพนม(ป) พร้อมด้วยหมวดทางหลวงปลาปาก
้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" และโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครพนม"
ณ โรงเรียนบ้านคำสว่าง หมู่ที่ ๑ บ้านคำสว่าง ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม


'