f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครพนม
ลงวันที่ 09/12/2562

วันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562
แขวงทางหลวงนครพนม นายวุฒิพงค์ คำภูแสน มอบหมายให้ชม.ขท.ปลาปาก และชอ.ขท.นครพนม ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครพนม ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช แลนด์มาร์ค จังหวัดนครพนม


'