f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
กิจกรรม หน้าบ้าน น่ามอง นครพนมสวย เราช่วยกัน
ลงวันที่ 19/11/2563

วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2563
นายวุฒิพงศ์ คำภูแสน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม มอบหมายให้ งานอำนวยความปลอดภัย
เข้าร่วมกิจกรรม หน้าบ้าน น่ามอง นครพนมสวย
เราช่วยกัน ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช


'