f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563
ลงวันที่ 15/05/2563

วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
แขวงทางหลวงนครพนม นำโดยนายวุฒิพงศ์ คำภูแสน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม
พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฯ และคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนครพนม
ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ในที่ดินสงวนนอกเขตทาง
บนทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0502 ตอน กุรุคุ - นครพนม ระหว่าง กม.225+136 - กม.225+236 ด้านขวาทาง (ที่ตั้งสำนักงานโครงการ)


'